SZJA 1% - Adjon egy százalék esélyt!

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít!

Ebben az évben is lehetőség van arra, hogy a magánszemély rendelkezzen az összevont adóalapja után megállapított befizetett adójának az egy-egy százalékáról.

Határidők
Útmutató a nyilatkozat elkészítéséhez
A szükséges nyilatkozat letöltése, nyomtatása
A nyilatkozat tételének módjai
Mikor érvényes a nyilatkozat?


SZJA 1%-os rendelkező nyilatkozatok leadásának határideje

Bárki leadhatja május 21-ig személyesen vagy postán az APEH számára a felcímzett borítékban külön is!

De leadhatja mindenki az adóbevallása részeként is a megfelelő időpontban a következő határidőkkel 2013-ban:

1. Február 15. - ADAM illetve vállalkozók esetében

2. Május 10. - Munkáltatói adómegállapítás esetén

3. Május 21. - Egyéni adóbevallás esetén

 


Útmutató a nyilatkozat elkészítéséhez

Személyi jövedelemadójának 1%-ának felajánlását Alapítványunk részére a következő módokon teheti meg, hogy rendelkezése érvényes legyen:

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kedvezményezett szervezet, vagyis Alapítványunk adószámát: 18170342-1-42
(A nyilatkozat tartalmazhatja a címzett szervezet nevét is (KUCI Kisállatmenhely Alapítvány), ám a név feltüntetése nem szükséges, mivel az APEH nem a név, hanem az adószám alapján azonosít.
A nyilatkozat csak egy szervezet adószámát tartalmazhatja ide nem értve az egyházi szervezetekkel kapcsolatos külön nyilatkozat lehetőségét, mely ettől független.


A nyilatkozat formája, letöltése, nyomtatása

A nyilatkozatot lezárt (mely letölthető erről az oldalról is), normál postai borítékba kell helyezni; a nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie.
A borítékra rá kell írni az adózó személyi adatait: nevét, lakcímét, adóazonosító jelét.
Ha nem önadózó, akkor alá is kell írnia a nevét a boríték leragasztásnál átnyúlóan.

A rendelkezéshez szükséges nyilatkozatot megtalálja itt, melyet csak ki kell nyomtatnia:
Word formátumban (.doc)
PDF formátumban (.pdf)

Csak klikkeljen a kívánt formátumra.

Ha esetleg nem tudja kinyomtatni, csak jelezze nekünk telefonon vagy sms-ben 06 30 455-5833, e-mail-ben (gombyka@gmail.com vagy gitta98@citromail.hu) megadva postai címét, s elpostázzuk Önnek.

 


Az adózónak 2007-től a következő lehetőségei vannak a nyilatkozat tételre:

 • a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az eddigiektől eltérően ezentúl lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttathatja a meghatározott határidőig (május 20.) az adóhatóságnak.
 • ha a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező “perforált” íven nyilatkozik (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie!
 • ha a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el: a nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.
 • munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 10 nappal a határidő (május 20.) előtt, tehát május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
 • a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak,
 • illetőleg elektronikus űrlapját (0653 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 07egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. (További információkat talál az elektronikus adóbevallással kapcsolatban a www.magyarorszag.hu honlapon.)

Mikor érvényes a nyilatkozat?

A rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha:

 • a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát tartalmazza (esetleg a kedvezményezett megnevezése is rajta lehet);
 • azon csak egy kedvezményezett javára és teljes egészében történt rendelkezés;
 • két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén a nyilatkozatok külön-külön a két kedvezményezetti körbe tartozókat érintik (például az egyik egy alapítványt, a másik valamely egyházat jelöl meg kedvezményezettként);
 • a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték lezárt, azon a rendelkező magánszemély neve, lakcíme, adóazonosító jele szerepel;
 • az adóhatósághoz a bevallással vagy az adatszolgáltatással együtt érkezik meg;
 • a munkáltatónak átadott lezárt boríték ragasztási felületére átnyúlóan aláírta a rendelkező magánszemély a borítékot;
 • a kedvezményezettek adószáma és/vagy technikai száma pontos, jól olvasható;
 • van összevonás alá eső jövedelem, és az azt terhelő adó befizetése megtörtént, illetőleg az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezett az adóhatóság, és az engedélyező határozat feltételei szerint a magánszemély az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette.
 • Amennyiben a rendelkező nyilatkozat érvényes, akkor azt az adóhatóság külön értesítés nélkül teljesíti, és december 31-éig az APEH internetes honlapján közzéteszi a támogatásban részesült kedvezményezettek listáját. A magánszemélynek értesítést csak akkor küld az adóhatóság, ha a rendelkező nyilatkozat érvénytelen.

(Forrás: APEH)

 


 

 

 
 | Rólunk | Támogatás | Tevékenységünk | Fogadj örökbe | Elveszet állatok | Állati jótanácsok | Aktuális | Galéria | Letöltés / Linkek |